Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De President ende Raedts-lieden van de Keyserinne Douariere, Koninginne...de Conventie gemaeckt door Haere Majesteyt...met de Koning van Pruyssen, by de welcke het gepermitteert is aen d'Onderdaenen van de twee Mogentheden te komen deelen in de Staeten van de andere de Successien ende Goederen...
Description: 0. #Gent, 1766, Petrus de Goesin, in-folio, éénblad (2)nn ppp. In druk ondertekend door J.B. De Blocq. ( Bilateraal accoord tussen Pruisen en Keizerin Maria-Theresia betreffende de successierechten. Bijgevoegd; een zelfde document over het zelfde onderwerp, gedateerd 21 december 1767 (verfijning van de procedure). .

Keywords:

Price: EUR 40.00 = appr. US$ 43.47 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 38260