Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Gedenkboek der Plechtige Feesten ter gelegenheid van den 100sten Verjaardag van Hendrik Conscience en der Blijde Intrede van H.H. M.M. Koning Albert en Koningin Elisabeth. - Album-Souvenir des Fêtes Solennelles.... 1912 11 en 18 Augustus .
Description: 4. Antwerpen, uitgave der Lichtdrukkerij H. Climan-Ruyssers, 1912, in-4° album, oblong formaat , 23 x 32 cm, 34 bladen met foto-illustraties, (volblad en ook 4 per blad op postkaartformaat). Gebonden met een zijden koord, originele kartonnen omslag met goudopdruk op het voorplat. De stoet of ommegang werd verzorgd door verschillende verenigingen. De foto-illustraties worden voorafgegaan door titelbladen waar de deelnemende groepen worden voorgesteld. Tussen de ontwerpers van de groepen vinden we kunstschilders zoals J.B. Ratinckx , Alfred van Neste , Albert Augustus , Floris de Cuyper (beeldhouwer), Posenaer... .

Keywords:

Price: EUR 125.00 = appr. US$ 135.86 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 41436