Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Waerschouwinge. Al-hoe-wel de Sondaegen ende Heylighe-dagen altijdt met eene behoorelijcke eerbiedinge moeten worden geviert.....Actum in Collegio - A.M. van Kessel.
Description: 2. #Antwerpen, Petrus Jouret, 1720, in-plano, 26 x 16 cm, met stadswapen en met lettrine in houtgravure, blad afgesneden tot aan de tekst en gekleefd op een blanco blad met afmeting 51 x 38 cm (18e eeuws werk, herkomst collectie Antwerps Jezu´eten College, verzameling Couvreur). Onderwerp;De herbergen moeten gesloten zijn tijdens de aanstaande Biddag die gehouden wordt om ''de haestige Sieckten'' af te weren. Ordinance; Pubs have to close during the next Sunday when a special prayer day will be held to stave off the imminent plague. Text in Dutch. In-plano imprint, margins cut away and tipped-on, in the 18th century, on a blank leaf measuring 51 x 38 cm. .

Keywords:

Price: EUR 40.00 = appr. US$ 43.47 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 44364