Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geboden ende uytgeroepen by Myne Heeren den Onder-Schouteth, Borgemeesteren, Schepenen ende Raed der Stadt Antwerpen den 10. Octobris 1758.
Description: 2. #Antwerpen, Weduwe Petrus Jouret , 1758, in-4░, in-plano affiche, 37 x 24 cm, met stadswapen en lettrine in houtgravure, blad afgesneden tot aan de tekst en gekleefd op een blanco blad met afmeting 51 x 38 cm (18e eeuws werk, herkomst collectie Antwerps Jezu´eten College, verzameling Couvreur). Onderwerp : Verstrenging van de regels die gelden om lid te worden van het Huidenvetters Ambacht. Alle leden moeten per behandelde huid ÚÚn stuiver aan het ambacht betalen ( dit voor ossen, koeien en paarden). .

Keywords:

Price: EUR 75.00 = appr. US$ 81.51 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 44374