Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geboden ende uytgeroepen by Myne Heeren den Schouteth, Borgemeesteren, Schepenen ende Raed der Stadt Antwerpen... den 25. Juny 1745. Getekend Cornelissen Vt. - De Baltin .
Description: 2. #Antwerpen, zonder drukker ( Weduwe Petrus Jouret ) , 1745, in-4°, in-plano affiche, 34 x 23,5 cm, met stadswapen en lettrine in houtgravure, blad afgesneden tot aan de tekst en gekleefd op een blanco blad met afmeting 51 x 38 cm (18e eeuws werk, herkomst collectie Antwerps Jezuďeten College, verzameling Couvreur). Onderwerp : de douaričre Odonoghue reclameert huisraad in een erfeniszaak jegens Vrouwe N. de Groot Douaričre Gilbert. (zoals reeds gepubliceert op 4 Maart 1745 - zie ons item 44372). Met dit ''Besluit'' wordt een proces ingeluid. Bijgevoegd; eenzelfde soort document, opgesteld op 7 december 1745, waarbij de ontvreemders voor de DERDE Maal gemaand worden. .

Keywords:

Price: EUR 60.00 = appr. US$ 65.21 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 44389