Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geboden ende uyt-geroepen by Myne Heeren den Schouteth, Borgemeesteren, Schepenen ende Raed der Stadt Antwerpen den 12 December 1729. getekend Hove vt.- A.M. van Kessel.
Description: 2. #Antwerpen, zonder drukker (Petrus Jouret) , 1729, in-4░, in-plano affiche, 37 x 27 cm, met stadswapen en lettrine in houtgravure, blad afgesneden tot aan de tekst en gekleefd op een blanco blad met afmeting 51 x 38 cm (18e eeuws werk, herkomst collectie Antwerps Jezu´eten College, verzameling Couvreur). Onderwerp; herhaling van enkele verplichtingen die de leden van het bakkersambacht blijkbaar nog al eens vergeten (lidgeld betalen, deelnemen aan de Jaarmis e.d.). .

Keywords:

Price: EUR 55.00 = appr. US$ 59.78 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 44414