Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Criminele Sententien, Uytgesproken in gebannen Vierschaere 's Lands van den Vryen, door Burgemeesters ende Schepenen van den zelve Lande, ten laste van Theodor, Guiliame, en Jan Schoonvaere, Livine Monstrée, en Isabelle Schoonvaere, Geëxecuteert, den 28. Junii 1777.
Description: 6. #Brugge, Joseph van Praet, 1777, in-folio, 8 pp, genaaid, met omslag in gemarmerd''Kievit'' papier. Uitvoerig proces-verslag van de roverijen, diefstallen en moord gepleegd door de Schoonvaere familie in het Brugse (Oostkamp, Lichtervelde...). De vader en een zoon worden geradbraakt, de andere zoon opgeknoopt en de twee vrouwen moeten naar het tuchthuis. Hiervan bestaat ook een editie met de naam van boekverkoper Philippe Gimblet op de Koornmarkt te Gent ( te vinden op Google). .

Keywords:

Price: EUR 150.00 = appr. US$ 163.03 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 44616