Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Carel by der Gratie Godts Rooms Keyser....Liste van de Specie alhier vermelt , ende verklaeringe vanden prys, waer voor de selve sullen cours hebben....
Description: 2. #Ghendt ( Gent ) , by Michiel Graet by de Coore-merct, 1714, grote affiche, 58,5 x 32,5 cm, twee stukken aan elkander gekleefd, éénzijdig bedrukt. Met wapenschild in houtgravure, grote lettrine en 16 afbeeldingen van Franse munten (in kopergravure, op drie koperplaten gedrukt, recto-verso getoond). Opgevouwen. De overheid der Oostenrijkse Nederlanden probeert met dit plakkaat de koers van de Franse munten naar beneden te krijgen. Mooi bewaard, exemplaar is gevouwen en heeft licht bestofte marges. Decree published by the authorities of the Southern Low Countries, illustrated with French coins (in 3 plates of copper engraving) to try to regulate ( to lower) the exchange rate of the French coins. Broadside 32,5 x 58,5 cm, finely preserved (with only faint dustsoiling of margins. Text in Dutch. ( Monetary history of France ; Southern Low Countries; coins illustrated ;numismatics ; 18th c.). .

Keywords:

Price: EUR 200.00 = appr. US$ 217.37 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 44900