Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Onze Kempen. Driemaandelijksch Katholiek Tijdschrift voor de Antwerpsche en Limburgsche Kempen en Noord-Brabant. Jaargang 1 en Jaargang 2 ( 1936 - 1938) , kompleet in 6 fysische nummers.
Description: Herentals, Dr. Jozef Laureys, April 1936 (Jrg. I - nr. 1) -> Lente 1938 (Jrg II - nr. 3-4), Eerste twee komplete jaargangen (waarschijnlijk alles wat gepubliceerd werd), 6 fysische nummers (1, 2, 3-4, / 1, 2, 3-4). Formaat 16 x 12 cm en 18,5 x 14 cm. Doorlopende paginering ; Jrg. I 156 pp ; Jrg II 218 pp. Genaaid met originele omslag (omslagen iets bestoft, maar verder goed. Zeldzame reeks van dit Kempisch heemkundig en cultureel tijdschrift. Bevat , naast de bijdragen van de redacteuren , ook nog artikelen van Dirk Baksteen, Maurits Bilcke, Jozef Simons, architect J. Schellekens , ... lino-sneden van Alfons Vanderbiesen. .

Keywords:

Price: EUR 150.00 = appr. US$ 163.03 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 45257