Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Edict Van Haere Majesteyt van den 25.September 1769. Raeckende de obligatie van het onderhouden, repareren, ofte herstellen der [Parochiale Kerken ten Platten-Lande, mitsgaders de Presbyterien ofte Pastoraele Huysen.]
Description: #Gend, Petrus de Goesin, 1769, in-folio, 36 x 22 cm, 8 pp, met keizerlijk wapenschild en grote lettrine in houtgravure. Vanderhaeghen nr.4440. Gepubliceerd op 14 Oct. 1769. ( decree on the maintenance of the Roman Catholic churches and presbytaries). .

Keywords:

Price: EUR 60.00 = appr. US$ 65.21 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 4623