Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Register des heylighen gheyst van Berlinghen ghescreven int Jaer ons heren duysent vyffhondert ende achthien by tyden Aert Crox momobor den heylighen geyst vorscreven.
Description: 15. Berlingen (Gemeente Wellen, Limburg), 1518, manuscript op perkament, formaat 26 x 18,5 cm, één katern van 16 nn pp (omslag méé geteld). 10 bladzijden beschreven, waarvan 9 in mooie textura letter ( polis grootte ca. 20 !). Het register bevat ca. 30 beschrijvingen van onroerend goed in en rond de gemeente Berlingen. Op het voorste omslagblad staat de hierboven geschreven titel. Het tiende beschreven blad bevat aanvullingen in cursief lopend schrift. Voorste en achterste omslag dragen een volgnummer (nr. 22). Omslag erg bevuild en bestoft. Binnenin eveneens bestoft en vlekkig doch niet in die mate dat de leesbaarheid geschaad wordt. Enkele persoonsnamen - Everaerts van den bucken , henrick lambrechs , Jan Maelgaerts , Jan Romix gue van hubertinghe , lambrecht gruwels , Jans vandenboss , willem Struven , Jan Struven der smeet van Hubertinghen , Aert Kemerlincx , Henrick Hams , Jan Scheweldighen, Jonker Raes van Grevenbrouck , Maes der Smeet van Metterone , Aert Bracken , Lambrecht tsevenans , Meester lambrecht gruwels , Mathys goyvaerts , Anthonis Leys , katrijn snollaerts , blasius reybouts , Enkele toponiemen - grondeloose borne , crykelere boss , quademechelen , oesterslaen , oeter , wellen, oelbeeck , Sinte Bartholomeus hoff , cappelle van oeterslaen... Van sommige items wordt ook de jaarlijkse opbrengst vermeld. Zeldzaam vroeg 16e eeuws document in een zéér verzorgde uitvoering (maar jammer genoeg bevuild tot ons gekomen). .

Keywords:

Price: EUR 800.00 = appr. US$ 869.48 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 46510