Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Manuscript - Document . ''Den achten tytel concernerende d'administratie van justitie voorde collegien vande adm(inis)t(ratie) mede ordres opde zee saecken betreffende.
Description: 4. #('s Gravenhage), 13 augustus 1597, 19 april 1624. 28 januari 1631. Genaaide bundel met onbeschreven papieren omslag, in-folio, 32 x 20.5 cm, 148 pp waarvan 134 beschreven in kolommen die de halve pagina beslagen. Ondertitel; Eerste deel; Instructie vande heer(en) generaele staeten der vereenichde nederlanden voorde collegien vander adm(inis)t(ratie) inde respective provincien ende quartieren opgerecht soo nopende de conductie ende toerustinge vande schepen van oorlogen de diensten vande principaele offeciers der voor(eyd)e(n)t andgien als tgeene van haeren last is dependerende. in datum van 13 oogst 1597. Hierna volgen 100 artikels (= 91 pp) . Hierna volgt; Extrait van heer(en) ho;mo; resolutien vande 19de april 1624. Volgen 11 pp tekst. Met nog aanvullingen o.a. van 28 januari 1631. Belangrijke compilatie van officiŽle teksten die betrekking hebben op de marine en de oorlogsvoering ter zee van de Noordelijke Nederlanden. De besluiten die hier chronologisch werden genoteerd omvatten de periode van 1597 tot 1631. Buitenste pagina's en marges stoffig, maar document goed bewaard. .

Keywords:

Price: EUR 2400.00 = appr. US$ 2608.43 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 4752