Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Cultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. 1960. ( Veertiende jaar ). Twee delen in een band.
Description: 0. Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, 1961, in-8, 240 pp ; 95 pp . Genaaid, originele bedrukte slappe kaft . Het teede deel bevat de tekstuitgave van '' Oorspronck der cameren van Rethorycke statuten ende ordonnacien der selve onder den titel Jesus metter balsem bloume'' . door R. Haeserijn ( met ills.) .

Keywords:

Price: EUR 42.00 = appr. US$ 45.65 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 49445