Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Antoine Arnauld 1612 - 1694 en de uitgave van zijn '' Oeuvres '' 1775 - 1783. ( Tentoonstellings-catalogus ).
Description: 2. Leuven, K.U.L. , Faculteit der Godsgeleerdheid, 1984, in-4°, ca. 100 nn pp , éénzijdige offset-druk, gelijmd, met originele omslag. Bevat naast de catalogus ook een overdruk van het artikel van Emile Jacques in ''Revue d'Histoire Ecclesiastique '' -volume 70. .

Keywords:

Price: EUR 30.00 = appr. US$ 32.61 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 50184