Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Advertentie ( van de Antwerpse stads-magistratuur )... actum in Collegio . Verzameling van 24 originele affiches, opgeplakt op blanco papier ( 18e eeuwse collectie ).
Description: 2. Collectie van 24 originele affiches ( broadsides ), zoals gepubliceerd door het Stadsbestuur van Antwerpen, onder de hoofding '' Advertentie '' en met de slotformule '' actum in Collegio ...datum ''. Afmetingen varieerend tusen 30 x 18 cm en 37 x 28 cm, met het wapenschild van Antwerpen ( dubbele adelaar en vesting) in houtgravure als vignet in de hoofding. Alle documenten gelijmd op een drager ( papier, eigentijds, 51 x 38 cm ). De meeste affiches afgesneden - nooit in de tekst ). Sommige affiches vermelden in de onderste marge de naam van de drukker ( Petrus Jouret, later de Weduwe Jouret ). De oudste dateert van 21 Maart 1705 . De jongste is van 6 december 1758. ( twee zijn ongedateerd). De collectie werd in de 18e eeuw aangelegd door de Antwerpse Jezu´eten. Enkele onderwerpen : Invoer van tabak en ontduiken van de accijns hierop ( verschillende advertenties ), kuisen van de straat-riolen ; ontduiken van het ''lepel-recht ''; stoken van brandewijn ; overheid wil precies inzicht in de hoeveelheid graan aanwezig in de stad ( iedereen moet alles oplijsten). Idem ditto over de woonst en verblijfplaats van iedereen ; inkwartiering van militairen ; omgang van burgers met militairen ; inventatis van alle geestelijke instellingen; vacantstelling van stadsfucties ( vervoerder op Mechelen...).. .

Keywords:

Price: EUR 450.00 = appr. US$ 489.08 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 50374