Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Ceboden ( sic - Geboden ) ende uytgeroepen by myne Heeren den Schouteth, Borgemeesteren, Schepenen ende Raedt der Stad Antwerpen op den 25. September 1745.
Description: 2. Antwerpen, by de Weduwe van Petrus Jouret, Stadts-drucker op de Melck-merckt in de Gulde Tralie. 1745, in-4, ( 27 x 20,5 cm) , (6) nn pp . Het gedrukte document werd blad per blad gemonteerd in een uitsparing in het midden van een groot vel wit papier ( 51 x 38 cm) zodanig dat beide zijden van het bedrukte blad kunnen gelezen worden bij het omdraaien van dit kader-papier. 29 artikelen die een beter verloop van de gerechtelijke processen moeten garanderen. .

Keywords:

Price: EUR 100.00 = appr. US$ 108.68 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 50381