Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geboden ende uyt-geroepen by myne Heeren den Schouteth, Borgemeesteren, Schepenen ende Raedt der Stad Antwerpen den 6 April 1750.
Description: 0. Antwerpen, by de Weduwe van Petrus Jouret, Stadts-drucker op de Melck-merckt in de Gulde Tralie. 1750, in-4, ( 24 x 19,5 cm) , 10 pp . Titelblad met stadswapen in houtgravure. Het gedrukte document werd blad per blad gemonteerd in een uitsparing in het midden van een groot vel wit papier ( 51 x 38 cm) zodanig dat beide zijden van het bedrukte blad kunnen gelezen worden bij het omdraaien van dit kader-papier. Reglement van 34 artikelen over het malen van het graan, de kwaliteit van het meel, het transport en de levering van het meel. De aanscherping van het reglement komt er na klachten van de ''Backers, de Meel-pelders, de Peperkoeck-Backers, beneffens de Brandewyn-stokers''. .

Keywords:

Price: EUR 120.00 = appr. US$ 130.42 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 50387