Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 23 October 1943.
Description: 2. Antwerpen, Nederlandsche Boekhandel, in-4░, met frontispiece portret + 338 pp, genaaid, originele omslag, met lijst van intekenaren, gedrukt op 400 genummerde exemplaren. Feestbundel van de kunsthistoricus P.Verheyden met bijdragen van o.a .E. de Bom, Prof. Axters, Dr. Van Mierlo, Dr. Gessler, Prims, Bakelmans, DenucÚ, Uytterhoeven, met een bibliografie van zijn publicaties. .

Keywords:

Price: EUR 35.00 = appr. US$ 38.04 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 50426