Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Articulen, ende Conditien vanden Tractate aengaende ende ghesloten tusschen de Hoocheyt vanden Prince van Parma..in de name van de Coniclijcke Majestreyt..als Hertoghe van Brabant, ende Marckgrave....ende de Stadt van Antwerpen ( 19th c. reprint).
Description: Antwerpen, Guil. Van Merlen, 1871, in-8, 16 pp, genaaid, originele bedrukte omslag. Separate overdruk uit het ''Antwerpsch Archievenblad, deel IV, bladz. 248 en volgende''. Negentiende-eeuwse textuele herdruk van de uitgave door Daniel Vervliet, Antwerpen, in de Cammerstrate inden Schilt van Artois, 1585. Mooi, onopengesneden exemplaar. .

Keywords:

Price: EUR 50.00 = appr. US$ 54.34 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 50990