Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geboden ende uytgeroepen by Myne Heeren den Schouteth, Borgemeesteren, Schepenen ende Raed der Stad Antwerpen op den 25.October 1784.
Description: 2. J.Grange, in-4, 28 x 22 cm, 5 pp, met stadswapen in houtgravure. Regels voor het bakken van brood. ; Eene lankduerige ondervindinge geleert hebbende, dat er haest nergens in dese landen duerder en slechter Brood gebakken word, als binnen dese Stad...! (Rules for the bakers guild). .

Keywords:

Price: EUR 60.00 = appr. US$ 65.21 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 5122