Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geboden ende uytgeroepen by Myne Heeren den Onder-Schouteth, Borgemeesteren, Schepenen ende Raed der Stad Antwerpen op den 27 Augustus 1787.
Description: 2. #J.Grange, in-4, 27,5 x 22 cm, 4 pp, zonder stadswapen. Betreffende de Geboden van 27 November 1682 en 12 Mey 1699 die een verbod inhouden op het verkopen van nieuwe goederen in een publieke verkoop (veiling). (Ban on the auction of newly made goods). .

Keywords:

Price: EUR 50.00 = appr. US$ 54.34 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 5173