Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geboden ende uytgeroepen by Myne Heeren den Schouteth, Borgemeesteren, Schepenen ende Raed der Stad Antwerpen op den 21 Juny 1790.
Description: 2. #J.Grange, in-4, 27,5 x 16 cm, 2 pp, zonder stadswapen. De vroegere ordonnanties en privileges betreffende de Burgerwacht en de Gilden zijn, ondanks de revolutie, nog altijd geldig. .

Keywords:

Price: EUR 45.00 = appr. US$ 48.91 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 5221