Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: (KOPIE van een brief, tweetalig). (getekend). Torfs vt. ; P. Van Setter.
Description: 2. #J. Grange, in-4°, 27 x 21,5 cm, 4 pp (waarvan 1 blanco), zonder stadswapen.van Maria Christina & Albertus Casimirus waarin een ordonnantie gegeven wordt die verbiedt dat er Bals Masqués gehouden. .

Keywords:

Price: EUR 40.00 = appr. US$ 43.47 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 5258