Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geschiedkundige Aenteekeningen rakende de Sint-Jans-Gilde, bygenaemd De Peoene, onder zinspreuk : In principio erat verbum.
Description: #Mechelen, Drukkery H.Dierickx-Beke Zonen, 1862, in-8, 157 pp + lijst intekenaars, met uitslaande prenten, genaais, met originele gedrukte omslag. Enige lichte slijtage-sporen maar goed exemplaar. Met handgeschreven ex-dono van de auteur. .

Keywords:

Price: EUR 115.00 = appr. US$ 124.99 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 53268