Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: (ORDONNANTIE op de HANDEL IN WIJN).
Description: 4. Brussel, by Fransciscus Claudinot, in-plano (twee bladen aanééngekleefd), 61 x 33 cm, met in hout gegraveerd wapenschild en lettrine. Uitvoerige reglementen voor het Wyn-Taverniers Ambacht. (Rules for the guild of wine traders). .

Keywords:

Price: EUR 75.00 = appr. US$ 81.51 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 5808