Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Bedenkingen en antwoordt op de Vrymoedige Aenspraek aen zyn Hoogheit, Den Heere Prince van Oranje, Grave van Nassouw, & c. Gestelt door den Geleerden Maximiliaen Teelinck, dienaer des H.Evanglij tot Middelburg, en Hooft-participant van de Westindische Compagni.
Description: 0. #Vlissingen, by Geraerdt de Laet, 1650, small in-4, 18,5 x 14,5 cm, 22 pp., sewn, without wrappers. Knuttel No. 6863 (of 6368 ?). .

Keywords:

Price: EUR 150.00 = appr. US$ 163.03 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 5835