Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: HERDERLYKEN BRIEF van het Vicariaet van het openstaende Bisdom van Gend, behelzende Het Oordeel van zyne Heyligheyd Pius VII over den Eed van Haet aen het Koningsdom, aen het zelve toegezonden door zynen Apostolyken Legaet J.B.Caprara...
Description: 2. (Mechelen) P.J.Hanicq, in-4, 25,5 x 20,5 cm, 7 pp, tekst in twee kolommen; Latijn en Nederlands. .

Keywords:

Price: EUR 60.00 = appr. US$ 65.21 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 5949