Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Copye van het Decreet van de Souvereynen Raede van Brabant, gevolght op de Requeste der Heeren Prelaeten, Edele ende Gedeputeerde van de Hooft-steden representerende die Dry Staeten van desen Lande ende Hertoghdomme van Brabant.
Description: #Brussel, 1787, by H.F. t'Serstevens Drukker der Eerw. en Edele Staeten van Brabant. , 34 x 29 cm, in-plano, gedrukt op blauw papier, met wapenschild Brabantia in houtgravure. Intrekking van het Placcaert van 23 Mey 1787 betreffende de inutiele Cloosters. .

Keywords:

Price: EUR 60.00 = appr. US$ 65.21 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 6543