Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Groot Wereldlyk Tooneel des Hertogdoms van BRABAND. Behelzende eene algemeene, doch korte Beschryving van het Landschap; als mede een Chronologische opvolging zyner Hertogen ; de Beschryving der Steden, haare Regeerings-vorm, en voornaamste Gevallen tot op heden ; de Beschryving der Kasteelen en Heerlykheden, gelegen in de vier Hoofd-deelen van Braband; te weeten in't Hoofd-gedeelte van Leuven; van Brussel; van Antwerpen, en 's Hertogenbosch... met schoone kopere platen verrykt.
Description: 's Gravenhage, Christiaan van Lom, 1730, in-folio, 47,5 x 30 cm, (onafgesneden) (4) nn pp (title) + 94 pp + (2)nn pp (indices) + 72 bladen met samen 193 kopergravures h.t., halflederen band uit de tijd, rug beschadigd. Kompleet exemplaar van de eerste druk. De kopergravures in mooie en sterke afdrukken. De meest komplete editie van dit voor de Brabantse topografie uitermate belangrijke boek. De illustraties omvatten, naast wapenschilden, plattegronden en stadszichten in totaal 188 afbeeldingen van kastelen in Brabant. De afbeeldingen werden zeer waarheidsgetrouw uitgevoerd en hebben daardoor een grote historische waarde. Onder de graveurs vindt men J.Harrewijn, Robert Whitehand, Bouttats, N.Stramot, G. De Bruyn. e.a. Boek kompleet ; zie ook Bibliotheca Belgica Vol. III pp. 858. .

Keywords:

Price: EUR 5500.00 = appr. US$ 5977.66 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 7816