Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: TOE-SCHRIFT VOORGEDRAGEN AEN DE Heeren der dry Staeten van Brabant, hen overleverende den wensch van het Belgisch Volk, voor het behouden van den Gods-diensten van de Grond-wettige regeering, in hunne vergaedering van 17 Sprokel-maend (sic) 1790. Door de Heeren van Hamme en Deslondes.
Description: 2. Brussel, 1790, in-4, 27,5 x 22,5 cm, 4 pp. .

Keywords:

Price: EUR 60.00 = appr. US$ 65.21 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 7831