Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Verheerlykt Vlaanderen, Behelzende eene algemeene en nauwkeurige Beschryving van dat graaffschap en van zyne algemeene en byzondere Wetten....nevens de Beschryving der steden, gebouwen...dorpen, kasteelen en heeren-huysen.
Description: 0. Leyden (Leiden), Jean vander Deyster, Rotterdam, Jean-Daniel Beman, en 's Gravenhage Corn. en Fred. Boucquet, 1735, 3 delen in-folio, gebonden in 2 volumes, 46,5 x 28 cm, uniforme velijnen banden uit de tijd. Herwerkte Nederlandse vertaling van de tweede Flandria Illustrata editie van 1732 (en 1735), waarbij de auteur zich beperkt tot een beschrijving en afbeelding van de wereldlijke monumenten en bezienswaardigheden. Ge´llustreerd met 50 volblads portretten, een grote uitvouwbare kaart, 32 kaarten en zichten afgedrukt op dubbelblad, 198 zichten en kaarten afgedrukt op 93 enkele bladen en 2 zichten afgedrukt in de tekst (kompleet). Mooi en kompleet exemplaar in een band uit de tijd, papier en prenten zonder vlekken, niet gebruind, met duidelijke en krachtige afdrukken, met enkel een kleine scheur (ca. 5 cm) in het onderste scharnier van band II. Bibliotheca Belgica Volume V pp. 47 - 49 item S214. .

Keywords:

Price: EUR 11500.00 = appr. US$ 12498.74 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 8102