Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Bespiegelingen van Godt en Godsdienst... Altaergeheymenissen... (convolute). Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst. Tegens d'ongodisten, verlochenaers der Godtheit of goddelijcke voorzienigheit.
Description: 6. Amsterdam, Wed. Abraham de Wees, 1662, in-4, 20 x 15,5 cm, 221 pp, (bibliotheekstempel op titel), half-leder, versleten, rug beschadigd. SAMENGEBONDEN met; De Helden Godes des Ouwden Verbveds, Amsterdam, Wed. Gysbert de Groot, 1717, 130 pp met enkele gravures, (verschillende pagina's met scheuren, een blad gerepareerd met tape). SAMENGEBONDEN Met; Altaergeheymenissen ontvouwen in dry boeken door J. Van Vondel. Brugge, Joseph de Busscher, 1771, gegraveerde titelplaat + (6) + 171 + (1)(goedkeuring) (foutdruk in paginering pp 65-71 i.p.v. 165-171). Konvoluut met Vondeluitgaven, afgezien van de tweede druk die in slechte staat is toch interessant konvoluut. .

Keywords:

Price: EUR 137.00 = appr. US$ 148.90 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 9548