Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Copye van eenen Brief van eenen Borger van Gend aen eenen Collatie-Heer der zelve Stad, op de 1 July 1790.
Description: 2. #S.l. (Gent), 1790, in-8, 21,5 x 13 cm, 3 pp., moderne omslag. Anonieme brief gericht aan de Staten van Vlaanderen bevattende een hevige aanklacht tegen advocaat Verhaegen en zijn Philosophen die een te grote invloed hebben op de Gentse Collatie (Fris pp.133). (Brabantse Revolutie). .

Keywords:

Price: EUR 38.00 = appr. US$ 41.30 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 9575