Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: AENMERKINGEN op een uytgestroyt geschrift van eenen die zynen Naem niet gestelt heeft en die hier genoemt word den Mechelsen Droomer Don Quevedo.
Description: 3. #S.l..s.d. (Mechelen, 1789), in-12, 18 x 11 cm, 15 pp, genaaid, latere marmeren omslag. .

Keywords:

Price: EUR 50.00 = appr. US$ 54.34 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 9952