Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Het Jonstich Versaem der Violieren. Geschiedenis der rederijkkamer de Olijftak sedert 1480, uitgegeven met geschiedkundige aanteekeningen. Histoire de la Chambre de Rhétorique 'De Olijftak' depuis 1480
Description: Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1907. 671pp. in de reeks "Uitgaven der Antwerpsche Bibliophilen" nr.23, genummerd exemplaar: nr.X, gedrukt op luxe-papier, originele omslag (intact !), papier met grote marges (26x18cm.), tweetalig-bilingue: Nederlands-Français, goede staat, B102799

Keywords: België Belgique Belgicana Vlaanderen Antwerpen Geschiedenis rederijkers letteren letterkunde heemkunde

Price: EUR 120.00 = appr. US$ 130.42 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: B102799

See more books from our catalog: Belgicana