Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Den akkerman's boek ofte bemerkingen op den landbouw van Groot-Britannien, in vergelyking gesteld aen den geenen der Nederlanden, met aentooningen om het planten en akkeren der aerd-appelen te verbeteren, etc.
Description: Gent, s.n. 1817. "Eerste afdeeling" (maar niet verder verschenen): 20pp. contemporaine blinde omslag, 17cm. stempeltje, enkel blz. licht bevlekt, verder in goede staat, [vervolg van titel: "de koorn-mytten ofte koorn-hoopers en graen-schueren te bevryden voor muyzen, ratten, en voor 't verhitten ofte beschimmelen ; als ook om de hop-velden te behoeden voor 'pucerons' ofte plant-luysen, en meer andere verbeteringen toe te brengen onder het vee en aen den landbouw van dit koningryk"], B108166

Keywords: BelgiŽ Vlaanderen Engeland England agriculture agricultuur landbouw flora

Price: EUR 50.00 = appr. US$ 54.34 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: B108166

See more books from our catalog: Belgicana