Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Register A Nr 125. Vernieuwinge van voorgeboden der Keuren van het Land van Waas, Beveren, Dendermonde, enz. (Waasche handvesten van het staatarchief te Gent)
Description: Sint-Nikolaas, J. Edom, 1882. pp.27-159, 28cm. in "Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas 9e deel 1e afl. december 1882/ Annales du cercle archéologique du Pays de Waes 9e tome 1e livr. décembre 1882" (159pp.), originele omslag, onopengesneden, rug hersteld

Keywords: België Belgique Belgicana Waasland Oost-Vlaanderen geschiedenis histoire tijdschrift heemkunde regionalisme

Price: EUR 50.00 = appr. US$ 54.34 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: B67387

See more books from our catalog: Belgicana