Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XVII, 2e aflevering (1972)
Description: Oudenaarde, Geschied- en Oudheidkundige Kring, 1972. pp.159-272, 21cm. [bevat o.m. CASTELAIN Rik: Genealogische gegevens over Mathys Castelein's voorouders en aanvullende nota's in verband met zijn woonplaats (pp.167-212), DE LANGE S.: De taalgrens tussen Oost-Vlaanderen en Henegouwen, Vloesberg (pp.213-260)], goede staat, B84160

Keywords: BelgiŽ Belgicana Oost-Vlaanderen geschiedenis heemkunde Oudenaarde

Price: EUR 20.00 = appr. US$ 21.74 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: B84160

See more books from our catalog: Belgicana