Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CVII (107) 1970 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
Description: Brugge, 1970. Jaargang 107 (1970) volledig in 2 delen (1/2 en 3/4): samen 356pp. 23cm. originele omslagen, goede staat, B93631

Keywords: België Belgicana West-Vlaanderen heemkunde geschiedenis

Price: EUR 30.00 = appr. US$ 32.61 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: B93631

See more books from our catalog: Belgicana