Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: 1779. Verdeelinge der Stad Antwerpen in 32 Quartieren, met de Letters, Naemen en Straeten, waer mede alle de selve syn onderscheyden ; mitsgaeders van de Gangen met hunne Naemen en Getallen, die bevonden worden in de Quartieren onder de Letters EE, FF en GG : de gene separatelyk besorgt worden.
Description: Antwerpen, by J. Grange, stads-drukker en boekverkooper op d'Eyermerkt, 1779. [Vervolg van titel: "Waer naer volgen eenige Bemerkingen ofte Observatien voor de respective Commissarissen in 't algemeyn, en voor ider der selve in 't besonder], [20] + 18 + [2bl] + 7pp. 20cm. ingebonden in moderne gecart. band met vochtplek op platten, tekst met wat vochtplekken (lichte waterschade) maar tekst steeds volledig en goed leesbaar, zeldzaam, B93765

Keywords: BelgiŽ Belgicana Vlaanderen Antwerpen geschiedenis heemkunde

Price: EUR 70.00 = appr. US$ 76.08 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: B93765

See more books from our catalog: Belgicana