Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Het martelaarsboek of heldhaftig gedrag der Belgische geestelijkheid ten tijde der Fransche omwenteling op het einde der achttiende eeuw
Description: Gent, Vander Schelden, 1875. 579pp. "Nieuwe uitgaaf merkelijk vermeerderd en gansch omgearbeid", 21cm. moderne gecart. band, luttele roestplekjes, goede staat, B89848

Keywords: BelgiŽ Belgique Religieuze geschiedenis histoire religieuse Frankrijk France Franse Revolutie revolution francaise

Price: EUR 90.00 = appr. US$ 97.82 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: B99381

See more books from our catalog: Belgicana