Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Morfologie van naamwoord en werkwoord in het Kongo (Ntandu) met ontleding van het foneemsysteem
Description: Leuven, 1966. 404pp. + 1p. stellingen, 27cm. gebroch. Onuitgegeven akademisch proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Afrikaanse taalkunde (Katholieke Universiteit te Leuven, 1966), goede staat, zeldzaam, C99871

Keywords: Afrika Afrique Africa Kongo Congo taalkunde filologie philologie philology linguistics

Price: EUR 80.00 = appr. US$ 86.95 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: C99871

See more books from our catalog: Afrika