Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Algemeene grondstellingen (naar de vijfde Engelsche uitgave vertaald door Th.Van Tricht)
Description: Amsterdam, S.L.Van Looy 1899, xii + 634pp. & portret, ingebonden in gecart.band, mooie staat

Keywords: filosofie Philosophie Philosophy

Price: EUR 40.00 = appr. US$ 43.47 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: F21141

See more books from our catalog: Filosofie