Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De onsterfelijkheidsgedachte bij Schopenhauer onder invloed van Kant en Plato (with a summary in english)
Description: 's-Gravenhage, Excelsior, 1956. 158pp. [Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, 21 september 1956]

Keywords: Filosofie philosophie philosophy

Price: EUR 25.00 = appr. US$ 27.17 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: F38856

See more books from our catalog: Filosofie