Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De inwoning van het kwade princiep naast het goede of Het radicale kwaad in de menselijke natuur - Analyse en kommentaar op het gelijknamige artikel van Immanuel Kant
Description: Leuven, 1968. 245pp. in-4, [onuitgegeven licentiaatsthesis aan de Katholieke Universiteit Leuven Hoger Instituut voor wijsbegeerte, promotor: prof.A.vergote]

Keywords: Filosofie philosophy Kant Kantisme moraal ethiek

Price: EUR 40.00 = appr. US$ 43.47 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: F53759

See more books from our catalog: Filosofie