Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Het hert van de heilige Gertrudis of een hert naar het hert van Jezus
Description: Mechelen, Drukk. H.Dierickx-Beke zonen, 1884. xxi + 230pp. 17cm. gecart.band met lederen rug (titel in goudopdruk), gemarbreerde schutbladen, enige roestplekjes, goede staat, zeldzaam, vertaald uit het Frans naar de derde vermeerderde uitgave door W.D.L. H84053

Keywords: Religie religion hagiografie hagiography middeleeuwen mediaevalia christologie heilig-Hart Benedictines

Price: EUR 60.00 = appr. US$ 65.21 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: H84053

See more books from our catalog: Hagiografie