Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Demosthenes' rede tegen Zenothemis (oratie XXXII) met inleiding en commentaar
Description: Burgersdijk & Niermans, 1939. 197pp.+ 3pp.stellingen + in bijlage 10pp.Griekse tekst, [Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Leiden, 21 april 1939, promotor prf.J.H.Thiel]

Keywords: Klassieke Griekse letteren Classical greek literature Oudheid Antiquity Juridica Geschiedenis History

Price: EUR 30.00 = appr. US$ 32.61 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: K38613

See more books from our catalog: Klassieke Letteren