Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: PRIVILEGIEN Statuyten ende Reglementen der Stadt HASSELT van oude tijden Vergunt, Geapprobeert door menighvuldighe Successive Bischoppen ende Princen van Luyck, Graven van Loon & c.
Description: Hasselt, P. van Langenacker Stadsdrucker, 1716. In-4, (4),128, 44, 26pp. met titelvignet in houtsnede [= Hasselts stadszegel], moderne gecart.band in zeer mooie staat, tekst en interieur in mooie staat (behoudens stempeltje en vlekje op titelblad - niet storend), [- Ende nieuwe1ijcks den 18. Junii 1716. Gheconfirmeert door Sijne Keurvorstelijke Hoogheyt JOSEPHUS CLEMENS Aerts-Bisschop van Keulen, Keurvorst van het Heyligh Roomsch Ryck, Bisschop ende Prince van Hildesheim ende Luyck, Hertogh van beyde Beyeren, Grave Palatyn van den Rhyn, Marquis van Franchimont, Grave van Loon, Horen, &c. &c. &c. Achter sijn by-ghevoeght de Politicke Ordonantien ofte Recessen, ende Jaer-gedinghen der Stad voorsz.], [titel van bijgebonden deel: Naerder Reglement streckende tot herstellinge der misbruycken in de regeringe ende bestieringe der finantien, als mede der armen tafel binnen de stadt Hasselt, Vergunt en goetgekeurt op den 9. En 23. Junii 1733. Door sijn hoogheyt Georgius Ludovicus-], zeldzame Hasseltse druk

Keywords: Limburg Limburgensia Hasselt BelgiŽ Belgium Geschiedenis History heemkunde Juridica stadsrechten

Price: EUR 875.00 = appr. US$ 950.99 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: L40384

See more books from our catalog: Limburgensia (BelgiŽ)