Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Belastingen in de veertiende eeuw door het bisdom Utrecht aan de pauselijke curie verschuldigd
Description: pp.37-113, overdruk uit "Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome" 2e reeks dl.III (1933)

Keywords: Nederland Religieuze geschiedenis Utrecht Middeleeuwen Fiscaliteit Belastingen

Price: EUR 20.00 = appr. US$ 21.74 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: N39408

See more books from our catalog: Nederland (geschiedenis, heemkunde)