Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Katholiek Zuid Limburg en het fascisme ; een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburger in de jaren dertig
Description: Assen, Van Gorcum, 1975. xvi + 175pp.+ 2pp.stellingen, 23cm. Academisch proefschrift (ter verkrijging van de graad van Doctor in de letteren aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, 1975)

Keywords: Nederland Limburg Geschiedenis Politiek Fascisme Interbellum

Price: EUR 20.00 = appr. US$ 21.74 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: N59501

See more books from our catalog: Nederland (geschiedenis, heemkunde)